Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2011

Το τείχος των δακρύων...

Το τείχος των δακρύων στην Ιερουσαλήμ


Το τείχος των δακρύων στην Ελλάδα...


Ανάρτηση από τον Αλέξανδρο Βαρελογιάννη

Δεν υπάρχουν σχόλια: